<HTML> <HEAD> <TITLE>ATEL`EK - ebelarstvo in oprema </TITLE> <meta http-equiv="keywords" content="med, ebelar, ebelarstvo, kra ki med, medovi, ebelarski izdelki oprema, to ila, to ilo, topilniki, lipa, lipov, akacija, akacijev, cvetli ni, hoja, hojev, gozdni, divjam e nja, planinski, re elika " /> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250"/> <meta http-equiv="description" content="Predstavitev ebelarstva Atelaek"> <style type="text/css"> body { margin-top: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; background-image:url('gradient.png'); background-repeat:repeat-x } .colc2{ text-decoration:none; font-size:12px; color: #000000; } .colc2:hover { color: #8A0808; font-size:13px; } .odzadje{ background-image: url('odzadje.png'); } .td { background-color: #00FFFF; } </style> </HEAD> <BODY> <font face="verdana"> <!-- LOGO VRSTICA --> <TABLE BORDER=0 cellspacing="0" cellpadding="0" ALIGN=CENTER WIDTH="800"> <TH align=RIGHT HEIGHT=120> <IMG SRC ="pasica2.jpg" VALIGN=MIDDLE HEIGHT=120> </TH> <!-- IZBIRNI MENU --> <TABLE BORDER=0 style="font-size:12px;"font-family:verdana"; cellspacing="0" cellpadding="5" ALIGN=CENTER WIDTH="800"> <TR HEIGHT=25 > <TD class="td" WIDTH=160 VALIGN=MIDDLE ALIGN=MIDDLE> <A HREF="index.html" class="colc2" ><B> DOMOV</B> <td class="td" WIDTH=120 VALIGN=MIDDLE ALIGN=MIDDLE> <A HREF="med.htm" class="colc2"> <B> MED</B> <td class="td" WIDTH=160 VALIGN=MIDDLE ALIGN=MIDDLE> <A HREF="izdelki.htm" class="colc2" > <B>IZDELKI</B> <td class="td" WIDTH=220 VALIGN=MIDDLE ALIGN=MIDDLE> <A HREF="oprema.htm" class="colc2" > <B> EBELARSKA OPREMA</B> <td class="td" WIDTH=140 VALIGN=MIDDLE ALIGN=MIDDLE> <a href="kontakt.htm" class="colc2"> <B> KONTAKTI</B> </td> </TABLE> <!-- LEVA KOLONA --> <TABLE BORDER=0 cellpadding="10" ALIGN=CENTER WIDTH="800"> <TD VALIGN=TOP WIDTH="150"> <P align="left" style="font-size:12px;line-height:150%"> <B>Priznane blagovne znamke so garancija za kakovost</B> <BR><BR> <A HREF="med.htm" ><IMG SRC ="logo atelsek.jpg" WIDTH=140 border=0></A> <P align="justify" style="font-size:11px;line-height:100%"> Blagovna znamka " ebelarstvo Atel ek" je lastna blagovna znamka medu in drugih ebelarskih pridelkov, ter cele vrste izdelkov. <BR><BR><BR><BR> <a href="http://www.atelsek.si/kraski_med/kraski_med.htm"><IMG SRC ="kraski_med_logo.jpg" WIDTH=140 alt=kra ki med border=0></A> <BR><BR> Blagovna znamka "Kra ki med" je registrirana blagovna znamka z geografskim poreklom <P align="middle" style="font-size:12px;line-height:150%"> <B>Zanimivosti</B> <BR><BR> <IMG SRC ="koncnica.jpg" WIDTH=140> <P align="justify" style="font-size:11px;line-height:100%"> Panjske kon nice so simbol slovenskega ebelarstva. Neko  so krasile prve stene "kon nice" panjev brez premi nega satovja imenovanih "Kranji i", danes pa krasijo stene skoraj vsakega ebelarstva. <!-- SREDINSKA LEVA KOLONA --> <TD ALIGN="CENTER" VALIGN=TOP WIDTH="230"> <P align="middle" style="font-size:12px;line-height:150%"> <B>Medovi blagovne znamke <BR> " ebelarstvo Atelaek"</B></P> <BR> <IMG SRC ="medovi2.gif" HEIGHT=120 > <BR> <P align="justify" style="font-size:11px;line-height:100%"> Predstavljamo vam medove blagovne znamke naaega ebelarstva: Hojev, Kostanjev in Planinski cvetli ni med. <BR><BR> <P align="middle" style="font-size:12px;line-height:150%"> <B>Med je lahko izvirno darilo</B> <A HREF="izdelki.htm" ><IMG SRC ="kosara.jpg" HEIGHT=120 border=0></A> <P align="justify" style="font-size:11px;line-height:100%"> Med ali druge izdelke iz meda lahko podarite kot osebno ali poslovno darilo. Po ~elji vam izdelamo aran~maje iz razli nih izdelkov. <P align="middle" style="font-size:11px;line-height:100%"> <A HREF="izdelki.htm" ><IMG SRC ="svece.jpg" ALIGN=CENTER HEIGHT=120 border=0> Izdelujemo sve e iz naravnega ebeljega voska. <!-- SREDINSKA DESNA KOLONA --> <TD ALIGN=MIDDLE VALIGN=TOP WIDTH="230"> <P align="middle" style="font-size:12px;line-height:150%"> <B>Medovi blagovne znamke <BR> "KRA`KI MED"</B></P> <BR> <IMG SRC ="medovi1.jpg" WIDTH=220 > <BR> <P align="middle" style="font-size:12px;line-height:150%"> <B>Medeni izdelki so naravni in zdravi</B> </P> <BR> <IMG SRC ="apikomplet.jpg" HEIGHT=130> <BR> <P align="justify" style="font-size:11px;line-height:100%"> Cvetni prah je edinstvena naravna snov, ki jo ebele uporabljajo predvsem za krmljenje zalege. Apikomplet (medu primeaan cvetni prah in propolis) je edinstven izdelek, ki pomaga pri izbolj anju imunskega sistema in naravne telesne odpornosti. </P> <P align="middle" style="font-size:12px;line-height:150%"> <B>Oprema za ebelarje</B> <BR> <IMG SRC ="topilniki.jpg" WIDTH=100> &nbsp <IMG SRC ="topilnik1.jpg" WIDTH=100> <P align="justify" style="font-size:11px;line-height:100%"> Nudimo vam ebelarsko opremo iz kvaltetnega INOX materiala. Topilniki za med, kadilnice, to ila... <BR> <BR> <!-- DESNA KOLONA --> <TD ALIGN="CENTER" VALIGN=TOP WIDTH="190"> <P align="middle" style="font-size:12px;line-height:150%"> <B> ebelarstvo Atelaek, ebelarstvo s tradicijo </B> <BR><BR> <IMG SRC ="cebelar.jpg" WIDTH=180> <P align="middle" style="font-size:11px;line-height:100%"> ebelar Ivan Atelaek <P align="justify" style="font-size:11px;line-height:100%"> V dru~inskem ebelarstvu Atelaek ebelarimo s cca 250 panji A , LR in DB v atirih prevoznih in dveh stati nih ebelnjakih ter najmodernejao opremo. <BR><BR> <IMG SRC ="dvorana.jpg" WIDTH=180> <BR><BR> Pri nas je dobrodoael vsakdo, sprejem s predstavitvijo lahko pripravimo za skupine do 100 ljudi. <P align="middle" style="font-size:11px;line-height:100%"> <A HREF="oprema.htm" ><IMG SRC ="tocilo.jpg" WIDTH=120 border=0></A> <P align="justify" style="font-size:11px;line-height:100%"> Po lastni inovaciji in projektu izdelujemo samoobra alna RF to ila in drugo opremo primerno za ve je ebelarje. <BR> </TABLE> <!-- NOGA --> <P align=center style="color:#990000;font-size:10px"> &copy; copyright by Air maat d.o.o. | Created by Jani Atel ek | <A HREF=mailto:jani&#64;atelsek.si >jani@atelsek.si</A> | tel: 031 667 158 </BODY> </HTML>